Een vereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder dragende krachten. Maak kennis met onze bestuursleden en lees tevens hoe u ons kunt bereiken.

Jan Hulshof

Voorzitter

Claudia Pinkert

Secretaris:

GSM 06-52792994

Ineke Ooms

Penningmeester

Roeland de Kruyf

Bestuur

Via het onderstaande “Aanvraagformulier lidmaatschap” kunt u een machtigingsformulier aanvragen. Deze dient u ingevuld aan ons te retourneren.

Retourneren kan via mail of per post:

icon_mail  rijpaardenfokverenigingtwente@gmail.com

icon_pin Rijpaarden Fokvereniging Twente  – Hertmerweg 39 – 7625 RH Zenderen –  Nederland

Aanvraagformulier lidmaatschap