De door ons georganiseerde finale is vanwege de maatregelen rondom de corona-crisis in eerder stadium verplaatst van 16 maart naar 20 april. De recent bekend gemaakte veiligheidsmaatregelen gaan nu ook over deze datum heen, en daar hebben wij heel veel begrip voor want uw veiligheid staat voorop. De finale 2020 gaat dus tot onze grote spijt definitief niet door in verband met het coronavirus. De paarden kunnen de wei in…………………….

Wij danken de deelnemers, alle bezoekers en onze trouwe sponsoren voor uw jaarlijkse enthousiasme en hopen u allen graag weer te ontmoeten op het vrijspringen in 2021. Want het evenement is waardevol en de vrijwilligers zijn onverminderd enthousiast om het te organiseren.

We gaan de komende weken zien of en wanneer we de voorjaarsvergadering kunnen houden , of en wanneer we de zeer druk bezochte veulenkijkavonden kunnen organiseren. Het zou fantastisch zijn als we elkaar daar weer ouderwets, kunnen ontmoeten. De fokkers zijn bereidwillig, maar ………………………… U hoort zodra het licht weer op groen staat.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van de Rijpaarden Fokvereniging Twente,

Claudia Pinkert
Secretaris